Tack till medverkande

ECNN vill tacka dem som deltagit i arbetet med denna rapport, nämligen