Databibliotek

Detta databibliotek har sammanställts för att underlätta sökningen av de uppgifter, figurer och källor som använts för utarbetandet av årsrapporten för 2003.

Per områda

Narkotikamissbruket i befolkningen som helhet  |  Problematiskt narkotikamissbruk  |  Efterfrågan på behandling  |  Narkotikarelaterade infektionssjukdomar  |  Narkotikarelaterade dödsfall och dödligheten bland missbrukare  |  Narkotikarelaterad brottslighet  |  Narkotikamarknaderna och tillgången på narkotika  |  Prevention  |  Åtgärder för att minska skadeverkningarna  |  Behandling  |  Åtgärder inriktade på narkotikamissbrukare i straffrättsliga sammanhang  |  Åtgärder för att minska tillgången på narkotika  |  Drog- och alkoholanvändningen bland ungdomar  |  Social utslagning och återintegrering  |  Offentliga utgifter för att minska efterfrågan på narkotika

Per kategori

Figurer  |  Rutor  |  Tabeller  |  Statistiska tabeller

Nationella Reitox-rapporter

Referenser