Drog- och alkoholanvändningen bland ungdomar

Tryckt version

Figurer


Internetversion

Figurer


Tabeller


Statistiska tabeller