Pressinformation

ÅRSRAPPORT 2003 OM NARKOTIKASITUATIONEN I EU OCH NORGE

Viss ”försiktig optimism”, men vi kan inte slå oss till ro, säger ECNN

(22.10.2003 LISSABON/FÅR EJ OFFENTLIGGÖRAS FÖRE KL. 10:00 CET)

Även om det finns ”vissa skäl att känna försiktig optimism” när det gäller narkotikasituationen i Europa, framhåller EU:s narkotikacentrum i dag att vi absolut inte kan slå oss till ro. Enligt centrumet framträder det nya problem på vissa områden, och det finns inga uppgifter som tyder på att narkotikamissbruket skulle ha minskat i betydande grad.

Pressmeddelanden i pdf-format

ES | DA | DE | EL | EN | FR | IT | NL | PT | FI | SV | NO

Pressmeddelanden som Microsoft Word-dokument:

ES | DA | DE | EL | EN | FR | IT | NL | PT | FI | SV | NO

ÅRSRAPPORTER 2003 FRÅN ECNN: SÄRSKILT FOKUS PÅ UNGDOMAR

Ökad oro för ”festsupande” och intensivt drogmissbruk bland unga och utsatta

(22.10.2003 LISSABON/FÅR EJ OFFENTLIGÖRAS FÖRE KL. 10:00 CET)

Oron ökar över hela Europa för det ökande ”festsupandet” och intensiva drogmissbruket inom en liten men signifikant grupp av utsatta ungdomar.

Och dagens komplexa och föränderliga missbruksmönster är en växande utmaning för politiska beslutsfattare. Ungdomar har i dag tillgång till ett bredare spektrum av ämnen och fler använder dem i kombination med alkohol.

Pressmeddelanden i pdf-format

ES | DA | DE | EL | EN | FR | IT | NL | PT | FI | SV | NO

Pressmeddelanden som Microsoft Word-dokument:

ES | DA | DE | EL | EN | FR | IT | NL | PT | FI | SV | NO

Se även:

Speciellt pressmeddelande: Rapport om anslutnings- och kandidatländerna